• Sofia 1618, J&L Center, Liubliana str.46

  • info@bumot.eu

  • +(359) 887-649-709

­­­Our cooperation partners­­­­­

We would like to take the opportunity to introduce our business­ ­partners, with wh­om we regularly work. In the interests of our customers, we apply to ourselves and to our external partners the highest quality standards. And we are convinced that,­ concerning our partners, we have made the perfect choice.


Фирма „3 А ТРЕЙД“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-0321-C01.
Срок на изпълнение: 12 месеца
Място на изпълнение: гр. София
Обща цел: Постигане на устойчиво развитие и растеж на „3 А ТРЕЙД“ ООД, през средносрочния период 2024г. - 2026г., чрез повишаване на производствения капацитет и разширяване дейността на предприятието.
Обща стойност на разходите: 629 777.26 лв., от които 314 888.63 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.