• Sofia 1618, J&L Center, Liubliana str.46

  • info@bumot.eu

  • +(359) 887-649-709

Action

Reviews


Фирма „3 А ТРЕЙД“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-0321-C01.
Срок на изпълнение: 12 месеца
Място на изпълнение: гр. София
Обща цел: Постигане на устойчиво развитие и растеж на „3 А ТРЕЙД“ ООД, през средносрочния период 2024г. - 2026г., чрез повишаване на производствения капацитет и разширяване дейността на предприятието.
Обща стойност на разходите: 629 777.26 лв., от които 314 888.63 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.